Orde van dienst 19-5-2024

PINKSTERZONDAG


Voorganger: ds. Wybe Feenstra
Lector: Henk van der Boon
Bijzonderheden: bevestiging ambtsdragers; 
hjoed in twataliche tsjinst: Frysk / Nederlands

Thema: 'Ik zie het aan je...'
Thema: 'Ik sjoch it oan dy...'

Orgelspel

Zingen voor de dienst Lied 680: 1, 4, 5

Welkom en mededelingen

Sjonge Psalm 150: 1, 2

Bemoediging en groet

Zingen/sjonge Lied 288: 1, 2

Verhaal: De vogel van het geluk

Zingen Lied 687: 2

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13
Sjonge Liet 683: 1, 2, 3, 4

Lezing uit de Bijbel: Galaten 5: 22 en 23
Zingen Lied 841: 1, 2

Oertinking (tidens de oertinking wurdt de tekst foarlêzen fan Liet 676)

Zingen Lied 675: 1, 2

DIENST VAN HET ANTWOORD / BEVESTIGING

Afscheid van Ria Hietkamp als ouderling

Zingen Lied 362: 2

Bevestiging van Els de Boer en Hein Vogt als ouderlingen

Opdracht (algemeen)

Zingen Lied 970: 3, 4, 5

Opdracht / taak (voor ouderlingen)

Vragen / persoonlijk tekstwoord

Gebed en zegen

Vraag aan gemeente

Zingen 'De kracht van de liefde' (Opwekking 488)

Gebeden, ôfslúting mei 'God, fan fier en hein ús Heit

Collecte

Zingen slotlied Lied 672: 1, 3

Zending en zegen

Deurcollecte


Orgelspel 
terug