Eigen werkzaamheden

De houtversierde ombouw van het orgel is geheel door eigen gemeenteleden gemaakt.
Dit geldt ook voor bijna alle attributen die in de kerkzaal staan, t.w.:       

Avondmaalstafel met opdruk tijdens ‘reguliere' diensten: Ik ben het brood des levens; tijdens avondmaalsdiensten: (Doe dit tot Mijn gedachtenis),

Doopvont (‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’),

Paaskaarsstandaard (‘Ik ben het licht der wereld’),

Gebedskandelaar,

Houder voor de collectezakken,

Handen waarin steentjes ter nagedachtenis aan overledenen (‘In Gods hand geborgen’),

Katheders (‘De Banier’), 

Knielbank.

Ook de gehele geluidsinstallatie in de kerkzaal en It Kompas is in eigen beheer aangelegd en geinstalleerd. 
terug