Als er meer info is: klik dan op dit > teken onderaan in het betreffende item.

Marshmallow Test

Zondag 23 juni vroeg ds. Dekker tijdens de preek na zijn woorden: 'God is Eén, Die niet aanziet wat voor ogen is, Hij wil je in je hart kunnen kijken. En hóe kom je erachter wat er in de mens leeft? Kennen jullie de Marshmellow Test? Het was ds. Dekker zijn bedoeling.......
Lees meer 

Oppimpen hal

De hal van It Kompas zal worden opgepimpt en daar zijn .......
Lees meer 

Tsjerkepaad 2024


Tsjerkepaad in Noardburgum en Twijzelerheide .............
Lees meer 

Europa Kinderhulp

Maak het verschil in het leven van een kwetsbaar kind.
Wordt ook vakantiegezin!

Stichting Europa Kinderhulp organiseert al circa 60 jaar......
Lees meer 

..............................................

Je hoeft geen briefje uit de hemel te verwachten als je hier op aarde een heel boek tot je beschikking hebt!
 

Minsken fan 'e wei, jaargang 2024, nr.4

Nieuws van onze Classispredikant ds. Riemer Praamsma
Lees meer 

Minsken fan 'e wei, jiergong 2024, nûmmer 4 (Fryske versie)

Nijs fan ús classispredikant dûmny Riemer Praamsma
Lees meer